இயற்கை முறைக் கல்வி

Learning & Parenting

When there is no holiday, everyone is teacher, everything is resource, everywhere is school - 1

When there is no holiday, everyone is teacher, everything is resource, everywhere is school! - 2


Swami Vivekananda on Education  


Natural Learning - Some clarifications and disclaimers


Natural Learning - EAQs 1


Natural Learning - FAQs 2


10 basic needs of children going unmet today


Isha's many activities


A day in the life of a family learning naturally


The answer may be right. But, what is the question here?


Where living is doing is loving is learning - Part 1


Where living is doing is loving is learning - Part 2


Natural Learning - FAQs 3


Who are 'first-generation learners'? - Part 1


Who are 'first-generation learners'? - Part 2


Interview with John Holt


Home is Where School is - an article in 'Teacher Plus' magazine


Children learn when they feel free to not learn


Learning to read and write


What is your relationship with learning?


Ubuntu!


A child's four modes of self defense


Learning is seeking answers to our original questions


Please don't disturb the still pond!

  
FAQ: If your child doesn’t go to school, how will she learn to socialise?

FAQ: What would you do if your daughter asked to be sent to school at some point in her life?


Schooling is 'Rewiring the Brain'


What is 2+2+2+2+2?


Our Little Scientists


FAQ: If you don't send her to school, do you teach her everything at home? 

If you protect her so much from the harshness of the world, how will she be able to face it when she grows up? 
How will your child survive in the competitive world out there?

How does your daughter learn Math at home?

PARENTING

Surviving our culture's messages

Effective Parenting

Trusting

Jumping on the water, shushushoo...

Let's feel the sadness. Let's say Goodbye.

Secure Base : Confidence = God : Vulnerability

Silent Communion

The Challenges of Conscious Mothering

The Motherhood Retreat

A rare evening with Isha


பெரியசாமி தூரனை கர்நாடக சங்கீத கீர்த்தனைகள் இயற்றியவராகத்தான் எனக்கு அறிமுகம்.  கணநாதனே (சாரங்கா), முருகா முருகா (சாவேரி), கலியுக வரதன் (பிருந்தாவன சாரங்கா) அவரது பிரபலமான கீர்த்தனைகள். நேற்றுதான் அவர் குழந்தை மனதத்துவம், மாற்றுக் கல்வி, குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி புரட்சியான நூல்களை எழுதியுள்ளார் என அறிந்தேன். 1953-லேயே குழந்தைகளின் சுயேச்சையையும், சிந்தனா சக்தியையும், படைப்புத் திறனையும், இயல்பூக்கத்தையும் தடை செய்யாது ஊக்கப்படுத்துவதன் அவசியத்தையும் முறையையும் பற்றி மிக ஆழமாக, அழகாக, எளிமையாக விளக்கியுள்ளார். 

எவ்வாறு குழந்தைகள் தோற்கிறார்கள்? - ஆர்த்தி வேந்தன் 


2 comments:

Venetia Ansell said...

Hi Sangeetha,
I have just finished reading most of your posts on natural learning, parenting and the feminine and love them. So much resonates with my own experiences - from the mundane (trying to figure out what to do with that precious hour that you have off), to the profound (your reflections on masculine and feminine and woman's empowerment) - and there is much else that has totally stopped me in my tracks, things I have never thought of before but which immediately seem right and which I will now endeavour to do.
Thank you for taking the time to write so extensively about these incredibly important topics, and to buck the trend which is never easy to do.
We are hoping to come and visit Marudam in March - as part of our explorations to try and find the right path for our own family, which has so far also led us to Hema and Dev's farm in Tamil Nadu - so perhaps we will get a chance to meet you and Isha then.
Venetia Kotamraju

Sangeetha Sriram said...

Thank you Venetia. You are very welcome to Tiru. Drop me a note at sriram.sangeetha@gmail.com when you know your dates.